Call Us +66 2668-3129     Email

เรื่องราวเกี่ยวกับโครโมโซม 

31. งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในนิตยสารอเมริการ พบว่า การกินวิตามิน E และ selenium เป็นอาหารเสริม

32. การศึกษาของมหาวิทยาลัย Northwestern และ Harvard พบว่า ความยาวของ telomere สามารถใช้บอกความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ล่วงหน้า 10 กว่าปี

33. รางวัลโนเบิล สาขาเคมีประจำปีนี้. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการซ่อมแซมของดีเอ็นเอ

34. ชวนชมหนังกึ่งสารคดี

35. การศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าคนไข้มะเร็งที่ได้รับการฝึกสมาธิและโยคะวันละ 90 นาที มีขนาดของ telomere ยาวกว่า

36. เซลล์ต้นกำเนิดของลิวคีเมีย

37. การศึกษาปัจจุบัน พบว่าผู้หญิงผิวสีมี mutation ของ BRCA1 และ BRCA2

38. Genetics แบบเข้าใจง่ายๆ

39. Chronic Myelogenous leukemia (CML) เป็นมะเร็งระบบโลหิตชนิดที่มีการเพิ่มจำนวนเซลล์จำพวก myeloid

40. Cytogenetics เกิดจากการรวมคำสองคำเข้าด้วยกัน คือคำว่า Cyto (เกี่ยวกับเซลล์)

หน้า : 12345678

บริษัท ศูนย์ ดี เอ็น เอ จำกัด
DNA CENTER CO., LTD.

ที่อยู่:100/57 ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เบอร์โทร:0-2668-3129 , 0-2241-1845

แฟกซ์: 0-2241-2137

เวลาทำการ

เปิดทำการ :
ทุกวัน : 9.00-20.00 น.

Gallery

Copyright © 2021 บริษัท ศูนย์ ดี เอ็น เอ จำกัด . All rights reserved.