Call Us +66 2668-3129     Email

เรื่องราวเกี่ยวกับโครโมโซม 

71. ปีนี้ เป็นปีครบรอบ 150 ปี ในการค้นพบของ Mendel บิดาแห่งพันธุศาสตร์ กฎของเมนเดลเป็นสิ่งที่ผู้เรียนวิชาพันธุศาสตร์

72. การสูบบุหรี่ เป็นสัมพันธ์กับการหายไปของ Y chromosome

73. การหายไปของ Y chromosome กับความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในเพศชาย

74. นักวิจัยจากมหาลัย waterloo ในประเทศคานาดา พบยาตัวใหม่จากสารธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ cisplatin

75. การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่19 ในหัวข้อเรื่อง

76. นักวิจัยจากมหาลัย waterloo ในประเทศคานาดา พบยาตัวใหม่จากสารธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ cisplatin

77. การให้นมบุตรที่เป็นโรคกลุ่มอาการดาวน์

78. Down syndrome เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 โครโมโซม ในคนปกติมีเพียง 2 โครโมโซม แต่ Down syndrome มี 3 โครโมโซม

หน้า : 12345678

บริษัท ศูนย์ ดี เอ็น เอ จำกัด
DNA CENTER CO., LTD.

ที่อยู่:100/57 ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เบอร์โทร:0-2668-3129 , 0-2241-1845

แฟกซ์: 0-2241-2137

เวลาทำการ

เปิดทำการ :
ทุกวัน : 9.00-20.00 น.

Gallery

Copyright © 2021 บริษัท ศูนย์ ดี เอ็น เอ จำกัด . All rights reserved.